Maasto ja kartta

Maasto on varsin monipuolinen pienipiirteinen kalliomaasto. Korkeuserot on alueella n. 30-50 metriä. Maasto on kulkukelpoisuudeltaan vaihtelevaa,  alueella on nopeita kallioalueita mutta myös hakkuualueita ja hidastavaa maapohjaa.  Alueella on muutama metsätie sekä pieniä lampia ja suoalueita. Alue on varsin monipuolinen ja suunnistuksellisesti vaativa maastoalue.